ASTM F2280

ابعاد TCB

By | 1394/6/17 12:32:19 شهریور 16ام, 1394|مقالات|

ابعاد TCB در استاندارد ASTM استاندارد ASTM F2280 بیان می کند که ابعاد گل پیچ، بدنه و قسمت باریک انتهایی پیچ باید مطابق با استاندارد ASME B18.2.6 برای پیچ های کنترل کششی باشد. گل پیچ باید دارای مساحت سطح تماس و ارتفاع گل برابر یا بزرگ تر از مقادیر موجود برای پیچ شش گوش بزرگ

استانداردهای TCB (تی سی بولت)

By | 1394/6/17 12:33:34 شهریور 14ام, 1394|مقالات|

TCB نسل جدید پیچ و مهره های سازه ای است که قابلیت ایجاد یک پیش تنیدگی مشخص در حین نصب را دارد. این پیش تنیدگی با اعمال همزمان گشتاوری به مهره و گشتاوری در جهت معکوس به انتهای باریک TCB  برای جدا کردن آن از بدنه پیچ ایجاد می شود. ابزار مناسب برای اعمال همزمان