منشا تردی هیدروژنی

ترس از شکست: چرا پیچ‌های برج چیزگریتر (Cheesegrater ) لندن شروع به شکستن کرد؟

By | 1394/6/17 12:37:33 مرداد 27ام, 1394|مقالات|

به گفته پاول لامبرت سرپرست مهندسی مواد و خوردگی شرکت مت‌مک‌دونالد، انجام تست‌های غیرمخرب بر روی پیچ‌ها به دلیل وجود ترک‌های بسیار ریز مشکل است، در واقع طبیعت پیچ‌ها به‌گونه‌ای است که دارای ترک‌های ریز بسیاری در خود است! پیچ سوم ساختمان جدید لیدن‌هال (با نام "چیزگریتر" شناخته می‌شود) در شهر لندن نیز شکسته شد،