سختی سنجی

سختی سنجی

By | 1394/6/14 14:36:13 شهریور 1ام, 1394|مقالات|

سختی  (Hardness)یکی از ویژگی‌های مهم مواد است که در فرآیندهای ماشینکاری آگاهی از آن اجتناب ناپذیر است. برای سختی دو تعریف عمده وجود دارد که یکی تعریف قدیمی و دیگری تعریف جدید آن است که در زیر به آن اشاره می‌شود. تعریف قدیمی: این تعریف توسط یک کانی‌شناس آلمانی به نام موس (Mohs) در سال