ابعاد TCB

ابعاد TCB در استاندارد ASTM

استاندارد ASTM F2280 بیان می کند که ابعاد گل پیچ، بدنه و قسمت باریک انتهایی پیچ باید مطابق با استاندارد ASME B18.2.6 برای پیچ های کنترل کششی باشد. گل پیچ باید دارای مساحت سطح تماس و ارتفاع گل برابر یا بزرگ تر از مقادیر موجود برای پیچ شش گوش بزرگ سازه ای در استاندارد ASME B18.2.6 باشد.

ابعاد پیچ و مهره های بزرگ شش گوش سازه ای در استاندارد ASME B18.2.6 طبق جدول زیر است:

t7

بنابراین ابعاد TCB طبق استاندارد ASME B18.2.6 مطابق جدول زیر خواهد بود:

T8

T9

T10

تعیین طول مورد نیاز TCB

برای تعیین طول مناسب پیچ های TCB طبق جدول زیر طول مناسب به مقدار طول حداکثر ضخامت قطعات متصل شونده، اضافه می­شود. با مشخص شدن طول پیچ اندازه مهره و واشر نیز تعیین می شود. در کاربردهایی که نیاز به استفاده از واشر است، مقدار ضخامت واشر نیز باید به طول پیچ اضافه شود.

length

 

اختصاصی akogroup.ir

 

By | 1394/6/17 12:32:19 شهریور 16ام, 1394|مقالات|

دیدگاهی بگذارید